PBworks – narzędzie do tworzenia wiki, które mnie zachwyciło

PBworksPBworks to coś więcej niż narzędzie do tworzenia wiki. O pełnych możliwościach tego „chmurowego” programu w drugiej części tekstu. Na początek jednak o wiki, którą utworzyłam w PBworks tworząc przestrzeń do współpracy 10 osób w projekcie Web Quest for HRM,
w którym biorę udział z ramienia                                                                                             Obserwatorium Zarządzania.

Po co nam wiki?

W wiki zostaną umieszczone  Czytaj dalej

Rozkwit e-learningu w TOP 500 niemieckich przedsiębiorstwach

W skrócie – jest kwitnąco a będzie jeszcze lepiej…

Badanie dotyczące zastosowania e-learningu w 500 największych niemieckich przedsiębiorstwach zostało przeprowadzone w 2009 r. a opublikowane w marcu 2010 r. przez MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung na zlecenia BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. we współracy z PSEPHOS Institut für Markt-, Politikund Sozialforschung GmbH.

Badanie objęło 90 wywiadów, w tym 53 wywiady pogłębione z osobami odpowiedzialnym za obszar HR, w firmach które stosują e-learning lub planują wprowadzenie go.

Wnioski z badania:

1. W 55% niemieckich największych przedsiębiorstw (TOP 500) stosowany jest e-learning. 5% firm planuje w najbliższym czasie wprowadzić takie rozwiązanie a 8% – w dalszym horyzoncie czasowym.

2. E-learning jest rozwiązaniem dojrzałym. 39% firm stosuje e-learning w całej firmie, 16% w kilku obszarach. W 60% firm e-learning został wprowadzony w 2005 roku lub wcześniej. Czytaj dalej

Web 2.0 jako narzędzie nauki i zarządzania wiedzą w MSP

Jestem pod wrażeniem! Czytam właśnie przewodnik wydany niedawno przez „Deutsches Netzwerk der E-learning Akteure e.V.”, czyli w wolnym tłumaczeniu stowarzyszenie podmiotów działających w obszarze e-learningu.

Przewodnik powstał w ramach projekt Lernet 2.0, które celem było przetestowanie narzędzi e-learningowych 2.0 pod kątem użyteczności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Narzędzia świata 2.0 wpierają przede wszystkim procesy nauki nieformalnej. Jest to wielką szansą dla sektora MSP, gdyż w wieku e-learningu 1.0 (rozumianym jako samodzielna praca z komputerem oraz szkoleniami dostępnymi na przykład na platformie e-learningowej) firmy takie najczęściej nie miały środków na tworzenie własnych szkoleń oraz zarządzanie nimi a szkolenia „z półki” jednak często okazywały się niedostosowane do specyficznych potrzeb danego segmentu rynku. E-learning 2.0 dzięki dużej ilości darmowych, łatwych w implementacji oraz stosowaniu narzędzi jest świetnym rozwiązaniem dla MSP.

Co więc sektorowi MSP oferuje e-learning 2.0? Jakie rozwiązania na rynku niemieckim są polecane: Czytaj dalej